Elk jaar mag de scouting zijn kunde laten zien tijdens de Brandersfeesten. Het was zeer wisselvallig weer. De indianenbrug hebben ze vaker gemaakt. Telkens door een andere ploeg. Dat heeft tot gevolg, dat de brug niet altijd even degelijk is. Aangezien het niet mijn bedoeling is om droog naar huis te gaan, kan mij dat niet veel schelen. De overspanning is enorm. Zowel het onder als het boventouw hingen een beetje aan de lage kant. Er werd nog gesleuteld aan de bevestiging. Daardoor duurde het geruime tijd voor ik daadwerkelijk kon oversteken.

Ik was in spijkerpak en had een plastic jas aan. Verder gewoon in mijn normale kleren, waarmee ik straks weer naar huis moest. De eerste vijf meter ging goed. Daarna zakte het ondertouw en verdwenen mijn lakschoenen onder water. Hoe verder ik kwam hoe verder het ondertouw wegzakte. Mijn spijkerbroek was op een gegeven moment nat tot aan de kuiten. Je vraagt je dan af: Direct zwemmen of later nog een tweede oversteek? Ik besloot tot het laatste. Als ik droge kleren bij me had gehad, was ik misschien voor twee gescheiden zwempartijen gegaan. Het ondertouw slipte en ik zakte nog verder weg in het water. Het kwam op een gegeven moment zelfs tot mijn dijen. Ook mijn zitvlak en slipje waren nat geworden.

Een uurtje later kreeg ik de gelegenheid een tweede oversteek te ondernemen. In de tussentijd had de scouting driftig zitten sleutelen aan de hoogte van de touwen en de bevestiging. Ik heb zelf meegeholpen het touw te spannen. Wederom afgedaald via het touw naar het water. Ik zakte minder weg, dan de eerste keer. Ik zwiepte van voor naar achteren. Het touw verschoof, zodat ik dieper wegzakte. Ik was vastbesloten om te zwemmen. Je kunt niet aan de gang blijven. Op een gegeven ogenblik schoten mijn schoenen los van het onderste touw en hing ik alleen nog aan het boventouw. Het water stond tot aan mijn kruis. Alleen van achteren was mijn broek nog een beetje droog. Vanzelfsprekend was zwemmen onvermijdelijk. Een voor de handen losgelaten en naar de kant gezwommen. Het water goot bij het beklimmen van de trap uit mijn kleren. De jas hield een hoop water vast. zodat mijn broek lange tijd prachtig glimmend bleef.