Tijdens Koninginnedag rondgelopen in Delft. Er waren diverse natte en potentiaal natte evenementen. Ik heb de bovenstaande roeiboot enige tijd gevolgd in de hoop, dat de opvarende in het water zouden springen. Het werd niet veel. Onder twee jongens in spijkerpak. Leuk als ze in het water terecht waren gekomen. Maar daar was geen kans op.

In het eerste jaar in Delft ben ik lid geworden van De Bond. Tijdens het kamp onderstaande foto's gemaakt. De jongen was 'vrijwilliger' voor een paar emmers met water. Het zou nog mooier geweest zijn als hij daarbij zijn gewone kleren had gedragen. Onder een waterbak met een balk erover. Er werd touwgetrokken en over de balk resp. door de bak gelopen. De touwtrekkende jongen is bijvoorbeeld nat tot aan de dijen. Later doet hij mee aan het zwieren aan een touw over de Oude Delft. Hij was alweer vrijwel droog. Bij de oude Delft was het meer een kwestie van volledig gekleed zwemmen. Iedereen ging in zijn normale kleren op het touw en eindigde in het water.

 

Op de markt wat foto's gemaakt van deze blonde jongeling. Hij draagt een prachtig strakke spijkerbroek. De brandweer is aan het spuiten. Ik ben er niet in geslaagd door de straal te lopen. Ook andere jongens wilden wellicht wel, maar slaagden niet in hun opzet. Die brandweerlieden hebben kennelijk weinig gevoel voor avontuur of ze mogen het niet van hun baas. Het zou prachtig geweest zijn als deze jongeling de volle laag had gekregen van een brandspuit.  

Op de speelplaats van het verbindingstraatje tussen de Oude Delft en het Westvest hing een jongeling rond. Typisch iemand, die ik graag in het water had gegooid.

Wat zittende jongelingen langs de weg. Ook geen kans om hen in het water te gooien.